top of page

PROVA D'ACCéS
cfgM

L'objectiu de la prova específica d'accés és que la persona aspirant demostri les aptituds necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments de grau mitjà en tècniques de dansa urbana. Aquesta prova es realitza de forma presencial al centre educatiu al qual es vol accedir.

Cal tenir en compte que la superació d'aquesta prova específica d'accés serà vàlida únicament durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es realitzi la prova.

DIA DE LA PROVA

 Primera convocatòria 12 de juliol 2024 - 12:00h

Segona convocatòria A determinar 

INICI DEL CURS

A determinar

HORARI DEL CURS

De 8:30h a 14:30h

COM SERÁ LA PROVA D'ACCÉS
Lloc de realització dels exercicis de la prova.
Tots els exercicis de la prova es duen a terme en el mateix centre GI ESCOLA . 
DIRECCIÓ
Camí del Mig, 71, 08302 Mataró, Barcelona, España
bottom of page