top of page

PROVA D'ACCéS
cfgs

Per accedir a aquestes ensenyances, es requereix complir dos requisits. En primer lloc, és necessari estar en possessió del títol de batxiller o un títol declarat equivalent, o d’un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el títol al qual es vol accedir i una edat mínima de 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova.

A més, cal superar una prova específica d'accés que té com a objectiu avaluar els coneixements, habilitats i capacitats dels aspirants, i assegurar-se que estan preparats per cursar amb èxit el cicle escolar. Aquesta prova es realitza de forma presencial al centre educatiu al qual es vol accedir.

Cal tenir en compte que la superació d'aquesta prova específica d'accés serà vàlida únicament durant el curs acadèmic corresponent a l'any en què es realitzi la prova.

DIA DE LA PROVA

 Primera convocatòria 15 de juliol 2024 - 16:00h

Segona convocatòria 9 de setembre 2024 - 16:00h

INICI DEL CURS

A determinar

HORARI DEL CURS

De 8:30h a 14:30h

COM SERÁ LA PROVA D'ACCÉS
La prova d'accés específica per al Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral està composta per tres parts. Per poder accedir als estudis, l'aspirant haurà de superar aquesta avaluació. Es considerarà que ha superat la prova si obté una nota igual o superior a 5, sent aquesta la qualificació mínima.
PRIMERA PART
Interpretació i dicció

L'objectiu fonamental d'aquesta prova és evaluar les capacitats interpretatives indispensables per poder cursar els estudis. L'aspirant tindrà l'opció de seleccionar entre 2 monòlegs escollits per la direcció del centre, els quals es proporcionaran en un PDF amb tota la informació necessària per a la prova d'accés.

 

Es tindrá en compte l'habilitat per estructurar i comunicar adequadament la proposta, així com la capacitat de relacionar-se amb l'espai i integrar moviment, pensament i veu de manera coherent.

 

Aquesta part de la prova tindrà una ponderació del 40% en la nota final de la prova. La durada màxima d'aquest exercici estarà limitada a 15 minuts.

WILLIAM SHAKESPEARE Hamlet, acto III, escena I, SER O NO SER
PELÍCULA EL PADRINO, PRIMERA ESCENA
SEGONA PART
Música i cant
TERCERA PART

L'objectiu d'aquesta prova és avaluar les habilitats tècniques relacionades amb la música i el cant. L'aspirant treballarà amb diverses propostes de ritme i exercicis d'afinació. El candidat haurà de preparar una cançó adequada al seu nivell i estil de veu, demostrant la seva capacitat en aquests aspectes. La cançó serà de lliure elecció per part dels aspirants, sempre tenint en compte que la part cantada ha de tenir una duració entre 45 segons i 1 minut i 20 segons. En cas d'interès, la direcció del centre proporcionarà diferents propostes de música en un PDF amb tota la informació necessària per a la prova d'accés.

Durant la prova es valorarà l'habilitat i tècnica vocal, la interpretació musical i l'aptitud auditiva.

Aquesta part de la prova tindrà una ponderació del 35% en la nota final de la prova. La durada màxima d'aquest exercici estarà limitada a 15 minuts.

Dansa

L'objectiu d'aquesta prova és avaluar el nivell i les habilitats tècniques i psicomotrius en la dansa. L'exercici és una classe pràctica conjunta amb tots els aspirants de la prova d'accés , que consta de tres parts:

  • La primera part consistirà en un escalfament dirigit per l'equip de professorat especialitzat en dansa.

  • La segona part es centrarà en el treball de la base tècnica en els estils de hip-hop, jazz i contemporani, així com en petites seqüències coreogràfiques.

  • La tercera part compren una improvisació de durada d'un minut per a avaluar les aptituds i el potencial de l'aspirant en aquesta disciplina.

Durant la prova es valorará les qualitats motores (elasticitat, flexibilitat, força, potència, resistència...), la psicomotricitat (coordinació, equilibri, sentit del ritme, concepció espacial, auto – coneixement…), formació estètica (sentit de la perfecció, estètica, rítmica…).

Aquesta part de la prova tindrà una ponderació del 25% en la nota final de la prova. La durada màxima d'aquest exercici estarà limitada a 1 hora.

DESCARREGA TOTA LA INFORMACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS
DOCUMENT EN CASTELLÀ : PAG 1- PAG 8
DOCUMENT EN CATALÀ: PÁG 9- PAG 15
Més informació de la prova d'accés

Per més informació sobre la prova d'accés pots escoltar el podcast de la Generalitat.
Lloc de realització dels exercicis de la prova.
 
Tots els exercicis de la prova es duen a terme en el mateix centre GI ESCOLA . 
DIRECCIÓ
Camí del Mig, 71, 08302 Mataró, Barcelona, España
bottom of page