top of page
Luces de teatro

TEATRE

INFANTS, JOVES I ADULTS

teatre infantil kid
Teatro

Teatre Infantil - Kid

Formació: Classes grupals de teatre

Dirigit a 

Infantil: alumnes de 6 a 8 anys 

Kid: alumnes de 9 a 12 anys 

Inici: Setembre 2024. Curs de formació continuada, pots inscriure't a qualsevol moment

Horari: 

Dilluns de 17:30h a 18:30h 

Dimarts de 17:30h a 18:30h 

Dimecres de 17:30h a 18:30h 

Dijous de 17:30h a 18:30h 

Quota: 

MATRÍCULA 65€

*Duració un curs (Setembre a juny) - renovació a l'agost

1h de formació a la setmana - 35€ mensuals 

2h de formació a la setmana - 60€ mensuals 

3h de formació a la setmana - 75€ mensuals 

4h de formació a la setmana - 95€ mensuals 

Que es treballa?

En les nostres classes d'Infantil i Kid, ens centrem en l'exploració creativa i la diversió. Els nens i nenes aprenen a expressar-se a través del joc dramàtic i el moviment, fomentant la seva imaginació i confiança. Les activitats inclouen:

 • Jocs teatrals

 • Improvisació

 • Creació de personatges

 • Escenes curtes

 • Treball en equip

 1. Interpretació: Mitjançant exercicis d’improvisació, treball de text i construcció de personatges, els alumnes adquireixen les habilitats necessàries per donar vida a qualsevol rol sobre l'escenari.

 2. Expressió Corporal: El cos és una eina clau en la interpretació. Treballem la consciència corporal, el moviment escènic i la comunicació no verbal per ajudar els alumnes a expressar emocions i idees de manera efectiva.

 3. Vocalització i Dicció: La veu és fonamental en el teatre. Ens centrem en tècniques de projecció vocal, respiració i articulació per assegurar una dicció clara i una expressivitat vocal potent.

 4. Treball en Equip: El teatre és una disciplina col·lectiva. Fomentem la col·laboració, la confiança i el respecte entre els companys per crear una dinàmica de grup sòlida i productiva.

A GI Escola, no només formem artistes, sinó que també cultivem persones segures de si mateixes, creatives i capaces de comunicar-se eficaçment. Si tens passió pel teatre i vols desenvolupar el teu talent, aquest és el lloc perfecte per a tu.

Teatre Junior - Jove

Formació: Classes grupals de teatre

Dirigit a:  

Junior: Alumnes d'entre 13 a 15 anys.

Joves: Alumnes d'entre 16 a 18 anys. 

Inici: Setembre 2024. Curs de formació continuada, pots inscriure't a qualsevol moment

Horari

JUNIORS

Dilluns de 18:30h a 19:30h 

Dimarts de 18:30h a 19:30h 

Dimecres de 18:30h a 19:30h 

Dijous de 18:30h a 19:30h 

JOVES

Dilluns de 19:30h a 20:30h 

Dimarts de 19:30h a 20:30h 

Dimecres de 19:30h a 20:30h 

Dijous de 19:30h a 20:30h 

Quota

MATRÍCULA 65€

*Duració un curs (Setembre a juny) - renovació a l'agost

1h de formació a la setmana - 35€ mensuals 

2h de formació a la setmana - 60€ mensuals 

3h de formació a la setmana - 75€ mensuals 

4h de formació a la setmana - 95€ mensuals 

teatre junior jove
Que es treballa?

Els adolescents tenen l'oportunitat d'aprofundir en les tècniques teatrals i desenvolupar habilitats d'interpretació més avançades. Els nostres tallers ajuden a fomentar l'autoestima i la comunicació, alhora que treballen aspectes tècnics com:

 • Anàlisi de textos

 • Improvisació avançada

 • Treball corporal i vocal

 • Creació i desenvolupament de personatges

 • Representacions teatrals

 1. Interpretació: Mitjançant exercicis d’improvisació, treball de text i construcció de personatges, els alumnes adquireixen les habilitats necessàries per donar vida a qualsevol rol sobre l'escenari.

 2. Expressió Corporal: El cos és una eina clau en la interpretació. Treballem la consciència corporal, el moviment escènic i la comunicació no verbal per ajudar els alumnes a expressar emocions i idees de manera efectiva.

 3. Vocalització i Dicció: La veu és fonamental en el teatre. Ens centrem en tècniques de projecció vocal, respiració i articulació per assegurar una dicció clara i una expressivitat vocal potent.

 4. Anàlisi de Text: Ens endinsem en l’estudi de guions i obres teatrals, ajudant els alumnes a comprendre millor les històries, els personatges i les intencions dels autors.

 5. Treball en Equip: El teatre és una disciplina col·lectiva. Fomentem la col·laboració, la confiança i el respecte entre els companys per crear una dinàmica de grup sòlida i productiva.

A GI Escola, no només formem artistes, sinó que també cultivem persones segures de si mateixes, creatives i capaces de comunicar-se eficaçment. Si tens passió pel teatre i vols desenvolupar el teu talent, aquest és el lloc perfecte per a tu.

Teatre adults
Audición de actores

Teatre adults

Formació: Classes grupals de teatre

Dirigit a Alumnes de més de 18 anys. 

Inici: Setembre 2024. Curs de formació continuada, pots inscriure't a qualsevol moment

Horari: 

Dilluns de 20:30h a 21:30h 

Dimarts de 20:30h a 21:30h 

Dimecres de 20:30h a 21:30h 

Dijous de 20:30h a 21:30h 

Divendres de 17:30h a 19:30h 

Quota: 

MATRÍCULA 65€

*Duració un curs (Setembre a juny) - renovació a l'agost

 

1h de formació a la setmana - 35€ mensuals 

2h de formació a la setmana - 60€ mensuals 

3h de formació a la setmana - 75€ mensuals 

4h de formació a la setmana - 95€ mensuals 

2h de formació a la setmana (DIVENDRES) - Promoció 50€ mensuals

Que es treballa?

Les classes per a adults estan dissenyades per a tothom, des de principiants fins a actors amb experiència que volen perfeccionar les seves habilitats. En aquestes sessions, treballem en:

 • Tècniques d'actuació

 • Lectura i interpretació de guions

 • Treball d'escena

 • Construcció de personatges complexos

 • Preparació per a audicions

 1. Interpretació: Mitjançant exercicis d’improvisació, treball de text i construcció de personatges, els alumnes adquireixen les habilitats necessàries per donar vida a qualsevol rol sobre l'escenari.

 2. Expressió Corporal: El cos és una eina clau en la interpretació. Treballem la consciència corporal, el moviment escènic i la comunicació no verbal per ajudar els alumnes a expressar emocions i idees de manera efectiva.

 3. Vocalització i Dicció: La veu és fonamental en el teatre. Ens centrem en tècniques de projecció vocal, respiració i articulació per assegurar una dicció clara i una expressivitat vocal potent.

 4. Anàlisi de Text: Ens endinsem en l’estudi de guions i obres teatrals, ajudant els alumnes a comprendre millor les històries, els personatges i les intencions dels autors.

 5. Treball en Equip: El teatre és una disciplina col·lectiva. Fomentem la col·laboració, la confiança i el respecte entre els companys per crear una dinàmica de grup sòlida i productiva.

A GI Escola, no només formem artistes, sinó que també cultivem persones segures de si mateixes, creatives i capaces de comunicar-se eficaçment. Si tens passió pel teatre i vols desenvolupar el teu talent, aquest és el lloc perfecte per a tu.

bottom of page