top of page

PLA DOCENT

CFGS TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL

Logo1.png

El Cicle Formatiu de Tècniques en Actuació Teatral ofereix una formació integral en les arts teatrals, enfocant-se en desenvolupar les habilitats interpretatives, de moviment i vocals dels estudiants. A través d'un aprenentatge pràctic, es busca potenciar la creativitat, l'expressivitat i la capacitat d'anàlisi dels futurs actors i actrius.

MÒDUL PROFESSIONAL 1: TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ (462 HORES)

Explora l'art de l'actuació en profunditat, des de l'anàlisi textual fins a la pràctica escènica.

Objectiu: Desenvolupar habilitats interpretatives a través de l'anàlisi textual, entrenament actoral i pràctica de diverses tècniques d'actuació.

Metodologia: Combinació de classes teòriques (anàlisi i documentació) i tallers pràctics (entrenament actoral i tècniques d'interpretació).

Avaluació: Avaluacions pràctiques, projectes individuals i en grup, i anàlisi de textos.

 • UF1. Anàlisi i Documentació (66 hores): Submergeix-te en el món dels guions i textos, descobrint com analitzar i documentar per crear interpretacions poderoses.

 • UF2. Entrenament Actoral (165 hores): Desenvolupa la teva habilitat actoral a través de tècniques avançades i exercicis pràctics que milloren la presència escènica i l'expressivitat.
   

 • UF3. Tècniques d'Interpretació (231 hores): Aprèn i aplica diverses metodologies d'actuació per interpretar personatges complexos i memorables.

PRIMER ANY

MÒDUL PROFESSIONAL 2: TÈCNIQUES DE MOVIMENT (330 HORES)

Domina el llenguatge del cos i expressa emocions a través del moviment.

Objectiu: Millorar la condició física, expressió corporal i tècniques d'escalfament específiques per a actors.

Metodologia: Sessions pràctiques de condicionament físic, tallers d'expressió corporal i exercicis d'escalfament.

Avaluació: Presentacions de moviment i expressió corporal, avaluacions físiques.
 

 • UF1. Condicionament Físic Teatral (165 hores): Enforteix i flexibilitza el teu cos per a una actuació més dinàmica i expressiva.
   

 • UF2. Expressió Corporal (132 hores): Explora i comunica històries i emocions a través del gest i el moviment.
   

 • UF3. Tècniques d'Escalfament per al Moviment (33 hores): Aprèn a preparar el teu cos de manera òptima per al rendiment i la prevenció de lesions.

MÒDUL PROFESSIONAL 3: TÈCNIQUES DE VEU I CANT (330 HORES)

Potencia la teva veu com a instrument d'actuació i cant.

Objectiu: Enfortir i desenvolupar la tècnica vocal i de cant per al seu ús en l'actuació.

Metodologia: Classes de tècnica vocal, entrenament de la veu, i pràctiques de cant.

Avaluació: Exercicis vocals, interpretacions cantades i presentacions orals.
 

 • UF1. Entrenament de la Veu (132 hores): Tècniques per enfortir i controlar la teva veu, essencial per a qualsevol actor.
   

 • UF2. Tècnica i Expressió Vocal (165 hores): Aprèn a adaptar la teva veu a diferents estils dramàtics i musicals.
   

 • UF3. Tècniques d'Escalfament de la Veu (33 hores): Prepara la teva veu per actuar amb exercicis especialitzats.

MÒDUL PROFESSIONAL 4: ENTRENAMENT EN ACTIVITATS COMUNICATIVES (33 HORES)

Desenvolupa habilitats comunicatives clau per a l'actuació.

Objectiu: Millorar les habilitats de comunicació i presentació en contextos teatrals i quotidians.

Metodologia: Tallers pràctics de comunicació i exercicis de grup.

Avaluació: Presentacions i exercicis de comunicació.

 • UF1. Entrenament en Activitats Comunicatives (33 hores): Millora les teves habilitats de comunicació i presentació, essencials en el teatre i més enllà.

MÒDUL PROFESSIONAL 5: ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ (33 HORES)

Impulsa la teva creativitat i col·laboració a través de projectes grupals i activitats interactives.

Objectiu: Fomentar la creativitat, el treball en equip i la capacitat de lideratge a través d'activitats dinàmiques.

Metodologia: Activitats grupals, projectes creatius i jocs de rol.

Avaluac: Participació activa i projectes de grup.
 

 • UF1. Activitats de Dinamització (33 hores): Participa en projectes que enriqueixen la teva experiència teatral i fomenten el treball en equip.

SEGON ANY

MÒDUL PROFESSIONAL 6: PRÀCTICA ESCÈNICA (382 HORES)

Experimenta la màgia del teatre en viu i aplica tot el que has après en escena.

Objectiu: Aplicar les habilitats adquirides en escenaris reals i en produccions audiovisuals.

Metodologia: Tallers de muntatge escènic, treball d'escenes i projectes de gravació.

Avaluació: Actuacions en públic, projectes de muntatge i gravacions.

 

 • UF1. Treball d'Escenes (99 hores): Perfecciona la teva actuació en escenes desafiantes i variades.
   

 • UF2. Taller de Muntatge Escènic o Audiovisual (132 hores): Participa en la creació de produccions teatrals o projectes audiovisuals.
   

 • UF3. Taller o Gravació amb Presentació Final en Públic (151 hores): Presenta el teu talent davant una audiència, mostrant les habilitats adquirides.

MÒDUL PROFESSIONAL 7: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (66 HORES)

Prepara't per al món professional del teatre i més enllà.

Objectiu: Proporcionar coneixements sobre l'entorn laboral, drets, responsabilitats i emprenedoria.

Metodologia: Classes teòriques, estudis de casos i discussions grupals.

Avaluació: Proves escrites, projectes i debats.
 

 • UF1. El Marc Legal (22 hores): Coneix els teus drets i responsabilitats en l'àmbit laboral.
   

 • UF2. Incorporació al Treball (22 hores): Estratègies per llançar la teva carrera i buscar oportunitats laborals.
   

 • UF3. Empresa i Iniciativa Emprenedora (22 hores): Aprèn a emprendre i a manejar la teva carrera com un negoci.

MÒDUL PROFESSIONAL 8: PROJECTE INTEGRAT (66 HORES)

Culmina els teus estudis amb un projecte que sintetitza el teu aprenentatge i habilitats.

Objectiu: Integrar i aplicar els coneixements i habilitats adquirits en un projecte final.

Metodologia: Desenvolupament de projecte individual o en grup sota supervisió docent.

Avaluació: Presentació i defensa del projecte.
 

 • UF1. Projecte Integrat (66 hores): Crea una peça teatral o un projecte audiovisual que mostri el teu talent i creativitat.

MÒDUL PROFESSIONAL 9: PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ESTUDIS O TALLERS (166 HORES)

Guanya experiència real en el món del teatre, cinema o televisió.

 • Experiència pràctica: Aplica les teves habilitats en un entorn professional, obtenint valuosa experiència i contactes.

Objectiu: Obtenir experiència pràctica en un entorn professional real.

Metodologia: Pràctiques en empreses, estudis o tallers relacionats amb el teatre.

Avaluació: Avaluació del lloc de pràctiques i un informe de pràctiques.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • professional autònom o autònoma,

 • ballarí o ballarina en companyies de dansa urbana,

 • assistent o assistenta de coreògraf o coreògrafa, i

 • dinamitzador o dinamitzadora de grups de dansa urbana.

Aquests estudis capaciten per:

 • dur a terme activitats d'animació en dansa urbana,

 • actuar en públic en números de dansa urbana sota supervisió, i

 • col·laborar amb altres ballarins i ballarines de dansa urbana de nivell superior. 

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

Sortides Professionals i Oportunitats de Carrera

Els graduats del cicle tenen àmplies oportunitats al món de les arts escèniques, incloent rols com a actor o actriu en teatre, cinema i televisió, especialista en activitats de dinamització, i especialista en tècniques dexpressió i comunicació.

 

Aquest cicle prepara als estudiants per a una varietat d'escenaris i mitjans, fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional.

kyle-head-p6rNTdAPbuk-unsplash.jpg
jakob-owens-4modNup9AzI-unsplash.jpg
hulki-okan-tabak-GKx96wY_MoA-unsplash.jpg

Filosofia Educativa i Missió de Gi Escola

Al Gi Escola, creiem en el poder transformador del teatre. La nostra missió és nodrir i desenvolupar el talent innat de cada estudiant, fomentant la gestió emocional i la creativitat a través del teatre.

 

Ens enfoquem a formar no només artistes, sinó també individus capaços i segurs de si mateixos, preparats per enfrontar desafiaments tant al escenari com a la vida quotidiana.

GALERIA

c1281ab7-ac94-4a6b-b7bf-e2380114c1e2.JPG

¡NO T'HO PENSIS MÉS!

Contacta'ns!

bottom of page